Nowenna do Świętego Józefa

Wprowadzenie

Święty Józefie, u progu nowych czasów to właśnie Tobie pierwszemu, została objawiona ta wspaniała nowina: Słowo stało się Ciałem w łonie Twojej Małżonki. Zwiastowanie Anielskie wprowadziło Cię w Tajemnicę Bożą, czyniąc Cię jej powiernikiem. Bóg wyznaczył Ci zadanie przewyższające zasługi wszystkich wcześniejszych patriarchów: zaufał Ci bezgranicznie powierzając rolę strażnika swojego planu miłości dla świata.
Pokłon
Ty, skromny cieśla, przez Twe przyzwolenie stałeś się mężem Dziewicy Matki i przybranym ojcem dla Syna Bożego! A chociaż byłeś tylko człowiekiem, to jednak Bóg obdarzył Cię wszystkimi charyzmatami niezbędnymi do wypełnienia tej misji. Mimo tej łaski każdego dnia musiałeś powtarzać swoje „tak”, otwierając się na działanie Ducha Świętego. Bóg - Ojciec Ubogich wybrał właśnie Ciebie, bowiem rozpoznawał w Tobie swój obraz. Twoje proste i skromne życie spodobało się Temu, który pragnął objawić ukochanym dzieciom swe wielkoduszne ojcostwo i szukał człowieka na tyle ubogiego, by przyjął Jego Syna bez przywłaszczania Go sobie.
Również i my do kogóż pójdziemy, by uczyć się poznawania obiecanego Emmanuela, jeśli nie do Ciebie, Święty Józefie, który otrzymałeś misję przyjęcia Jezusa, by nam Go ukazać i nauczyć nas kochać Go w szkole Maryi? Dziękujemy, że ugościłeś nas w Twoim skromnym domostwie i że ofiarowałeś nam więcej niż nasze serca ośmielały się spodziewać.
Pierwszy dzień nowenny Drugi dzień nowenny Trzeci dzień nowenny Czwarty dzień nowenny Piąty dzień nowenny Szósty dzień nowenny Siódmy dzień nowenny Ósmy dzień nowenny Dziewiąty dzień nowenny

Powrót do strony głównej

Rodzina Świętego Józefa 1998-2014 - wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Ta strona wykorzystuje pliki cookies