Zamyślenie o świętym Józefie
15 listopad 2017

Archiwum Słowa Życia

„Zalecam, by odprawiane były prośby, modlitwy, wspólne błagania” (1 Tym 2, 1).

Słowo Życia

Tymoteusz był towarzyszem Pawła i asystował Mu w wielu podróżach. W jednym z listów Apostoł narodów udziela młodzieńcowi rad odnoszących się do właściwego funkcjonowania wspólnoty. Zachęca szczególnie do modlitwy wstawienniczej: [...]

listopad 2017

Brat Dominique-Joseph

Więcej

„Wąska jest droga” (por. Mt 7, 14)

Słowo Życia

Światło Objawienia jest dostępne dla każdego człowieka. Jednak większość tych, którzy je przyjmują, przykazania miłości praktykują zazwyczaj w sposób powierzchowny. Można odnieść wrażenie, że główny cel życia chrześcijańskiego miałby polegać na kompromisowym przystosowaniu witalnej mocy Słowa i siły sakramentów do ulotnych idei czasów współczesnych oraz do kruchości naszych postanowień. [...]

październik 2017

Brat Dominique-Joseph

Więcej

 „Starajcie się o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana” (Hbr 12, 14)

Słowo Życia

Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości, gdyż nie jest ona zarezerwowana dla wybranych. Wręcz przeciwnie, powinna być czymś całkowicie naturalnym w życiu chrześcijanina. [...]

wrzesień 2017

Brat Dominique-Joseph

Więcej

„O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi!” (Lk 19, 42)

Słowo Życia

Więź pomiędzy parą, którą wszystko łączyło, nagle zaczyna się rozluźniać. Rozstanie zdaje się być nieuchronne. Ta banalna, smutna i stara jak świat historia wybrzmiała niezliczoną ilość razy w różnych gatunkach literackich. Również Moliere podjął ten wątek: [...]

czerwiec 2017

Brat Dominique-Joseph

Więcej

„Nadzieja zawieść nie może” (Rz 5, 5)

Słowo Życia

Poeta francuski, Charles Péguy, wypowiada ustami swojego bohatera - księdza, słowa o kruchej nadziei: „Dziecko, zbyt często zapominamy, że nadzieja jest cnotą. To cnota teologalna, ze wszystkich trzech prawdopodobnie najmilsza Bogu. Jest przy tym zdecydowanie najtrudniejsza, być może nawet, jako jedyna jest trudna, ale z całą pewnością najbardziej raduje Boga”. [...]

maj 2017

Brat Dominique-Joseph

Więcej

Zmartwychwstanie Chrystusa i nasze

Chrystus, zanim stał się człowiekiem był Synem Boga i samym Bogiem. Wypełniając powierzoną Mu misję zbawienia ludzkości, ani na moment nie zerwał doskonałej jedności, która łączy Go z Ojcem. Ojciec zrodził Syna, a Syn, przyjmując od Ojca życie, całkowicie się Mu oddał. [...]

Ks. Bernard Paulin

Więcej

„Przybiliście Go rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście” (por. Dz 2, 23)

Słowo Życia

W tym roku punktem kulminacyjnym kwietnia jest Krzyż, gdyż Wielkanoc wypada dokładnie w połowie miesiąca. Ta przypadkowa symetria kalendarza to opatrznościowy sposób wskazania, że nikt nie uniknie Krzyża. [...]

kwiecień 2017

Brat Dominique-Joseph

Więcej

„Nauka krzyża … jest mocą Bożą” (1 Kor, 18)

Słowo Życia

Krzyż Pana Jezusa jest najpiękniejszym wyrażeniem miłości. Przemawia niewysłowionym językiem miłości prawdziwej. Wielu nie rozumie tej mowy, [...]

marzec 2017

Brat Dominique-Joseph

Więcej

„Nieustannie się módlcie!” (1 Tes 5, 17)

Słowo Życia

Modlitwa zazwyczaj kojarzy się z czynnością praktykowaną w określonych miejscach, w konkretnej formie i w wymiernym czasie. Jednakże św. Paweł zachęca również do innego rodzaju modlitwy, wzywając: [...]

luty 2017

Brat Dominique-Joseph

Więcej

„Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” (Łk 2, 12)

Słowo Życia

W tym miesiącu przystańmy, aby móc prawdziwie powitać i przyjąć Dzieciątko ze żłóbka, wszak trwamy w duchu Bożego Narodzenia aż do Ofiarowania! Wiele fragmentów Biblii wyraża tę wielką tajemnicę: „Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany”. [...]

Styczeń 2017

Brat Dominique-Joseph

Więcej

Rodzina Świętego Józefa 1998-2016 - wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Ta strona wykorzystuje pliki cookies