„Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego”
(Mt 13, 38)
[...]

Więcej

Archiwum Słowa Życia

Pustynia

W IV wieku naszej ery pustynie Egiptu, Palestyny, Arabii i Persji stały się miejscem, do którego przybywały osoby pragnące żyć w ukryciu i ciszy.
Szesnaście wieków później Ojcowie Pustyni jeszcze wciąż nas fascynują! [...]

Więcej

Szkoła modlitwy - lectio divina

Praktyka lectio divina należy do najstarszej Tradycji duchowej Kościoła. Pierwotnie praktykowana przez wspólnoty monastyczne, w późniejszym czasie nieco wyparta przez czytanie Pisma Świętego bardziej intelektualne, psychologiczne i uczuciowe, została przywrócona do należnej jej rangi przez Sobór Watykański II, który w sposób jednoznaczny i stanowczy „wzywa wszystkich chrześcijan do nauczenia się, poprzez częstą lekturę Pisma Świętego, «głębszego poznawania Jezusa Chrystusa» (Flp 3, 8). [...]

Więcej

Rodzina Świętego Józefa 1998-2014 - wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Ta strona wykorzystuje pliki cookies