Zmartwychwstanie Chrystusa i nasze

Duchowość

Chrystus, zanim stał się człowiekiem był Synem Boga i samym Bogiem. Wypełniając powierzoną Mu misję zbawienia ludzkości, ani na moment nie zerwał doskonałej jedności, która łączy Go z Ojcem. Ojciec zrodził Syna, a Syn, przyjmując od Ojca życie, całkowicie się Mu oddał. W świetle tej wiekuistej prawdy należy rozumieć sens słów św. Jana: „Bóg jest miłością”( 1J 4, 8). [...]

Ks. Bernard Paulin

Więcej

Zmartwychwstanie czy reinkarnacja

Duchowość

W naszych czasach nie można już właściwie mówić o zmartwychwstaniu nie wspominając o reinkarnacji, której idea tak bardzo się spopularyzowała na naszym kontynencie. Według przeprowadzonych ankiet, jedna czwarta Europejczyków deklaruje zainteresowanie tą teorią.[...]

Ojciec Joseph-Marie Verlinde

Więcej