Nowenna do Świętego Józefa

Dzień czwarty

Święty Józefie, to nie mimo dzieła Bożego w Twojej Oblubienicy zostałeś jednak wezwany, żeby ją wziąć do siebie, przeciwnie, to właśnie dlatego, że to, co się w Niej poczęło było z Ducha Świętego, Bóg Ci ją powierzył. Mojżesz zawrócił z drogi na pustyni, by lepiej przyjrzeć się krzewowi, który płoną, nie spalając się, lecz Pan nie pozwolił mu podejść, ponieważ ziemia, na której stał ów krzew, była święta. Ty jednak, Święty Józefie, kontemplowałeś codziennie pełną łaski Maryję - prawdziwy Krzew Gorejący, który Bóg zechciał posadzić na Twojej dziewiczej ziemi.
Maryja na osiołku
Pan dał się poznać Mojżeszowi jako Bóg Ojców i objawił mu Swoje święte Imię jako poręczenie Jego dobrotliwej obecności pośród ludu wybranego. Jednak dopiero Tobie, Święty Józefie, przypadło w udziale nadać imię Słowu, które stało się Ciałem, i przyczynić się do tego, by świat poznał jedyne dane ludzkości Imię, przez które możemy być zbawieni.
Mojżesz miał wyprowadzić naród izraelski z kraju niewoli. Jednak to za Twoim pośrednictwem, Święty Józefie, wypełnia się proroctwo Ozeasza: „Z Egiptu wezwę mojego Syna” (por. Oz 11,1). Przyprowadzając Boże Dziecię do Ziemi Obiecanej, zapowiedziałeś Zmartwychwstanie,w którym Bóg objawia w pełni to Ojcostwo, które Ty tak doskonale wyobrażałeś.
Święty Józefie, nie ustaniemy w głoszeniu Twojej wielkości! Pismo Święte mówi o Mojżeszu, że był najbardziej pokornym z ludzi, ale widzimy jasno, że swoją postawą zapowiadał on równocześnie Twoją pokorę i skromność.
Wielki Święty Józefie, spraw byśmy tak jak Ty byli gotowi przyjąć w swoim życiu Jezusa i Maryję. Naucz nas kontemplować sycić się ich obecnością. Gdy oddalimy się od Nich i od Ewangelii, przywiedź nas z powrotem na swoje miejsce. Naucz nas, jak przyzywać z szacunkiem i miłością słodkie Imię Zbawiciela, aby gościło Ono zawsze na naszych ustach i w naszych sercach, tak jak było obecne na ustach Maryi i Twoich.

wstecz

Rodzina Świętego Józefa 1998-2014 - wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Ta strona wykorzystuje pliki cookies