Nowenna do Świętego Józefa

Dzień dziewiąty

Dobry Święty Józefie, który z taką troską czuwałeś nad Świętą Rodziną, powierzamy Ci nasze rodziny naturalne i duchowe. Zachowaj nas w jedności Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój (Ef 4,3). Oddal od nas ducha wrogości i kłamstwa, naucz nas pozostawać w świetle miłości.
Spotkanie
Wiesz dobrze, jak bardzo nasze poranione serca są skłonne do osądów i krytyki, jak bardzo są one zagrożone przez zazdrość i chciwość. Gniew przyczaił się u progu naszych drzwi, a ciemne chmury rozgoryczenia i żądzy zemsty przysłoniły niebo naszej duszy. Naucz nas dzielić codzienny chleb przebaczenia, bez którego nie może istnieć żadne braterstwo. Czyń nas rzemieślnikami pokoju, sługami Bożego Miłosierdzia. Pomóż nam stać się posłusznymi przykazaniu Pana: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze(...) niczego się za to nie spodziewając” (Łk 6,35), aby stać się synami „Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,44-47).
Święty Józefie, powierzamy Ci nasze serca i nasze dusze, nasze wspólnoty i nasze rodziny, aby zawsze rządził nimi pokój Chrystusowy, do którego zostaliśmy wezwani w jednym Ciele (Kol 3,15). Obudź w nas poczucie odpowiedzialności i uczyń nas wiernymi i oddanymi sługami tej jedności, o którą tak usilnie Jezus prosił Swego Ojca: „Aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał” (J 17,22-23).

Akt oddania

Święty Józefie, na zakończenie tej nowenny przychodzimy do Ciebie, by powierzyć Ci nasze życie. Ty potrafisz uczyć nas wzrastać w łasce i mądrości w oczach Boga, naszego Ojca i ludzi, naszych braci. Ty chronisz nas przed zasadzkami Wroga i wszystkich tych, którzy czyhają na nasze życie oraz troszczysz się o nasze duchowe i materialne potrzeby, ucząc byśmy czynili wszystko na chwałę Bożą i dla zbawienia dusz.
Św. Józef
Święty Józefie, naucz nas kontemplować Jezusa i Maryję oraz powierzać im swoje życie. Tak jak Oni, chcemy Ciebie kochać i słuchać Cię jak ojca, by żyć w pokoju, ufności i zawierzeniu Bożej Opatrzności.
W Twojej szkole pragniemy nauczyć się świętego posłuszeństwa, pokory i łagodności uczniów Pana, przejrzystości serca, ducha dziecięctwa, czystości tych, którzy oddali wszystko, dyskretnej gorliwości rzemieślników pokoju i radości synów Bożych.
Tak dzień po dniu pragniemy przygotowywać się do kontemplowania w pełnym blasku cudów, przygotowanych przez Jezusa ludziom pozwalającym się przemieniać w szkole przez którą On sam przeszedł.
Podobnie jak uczynił to Jezus na początku swojego ziemskiego życia, podobnie jak Przenajświętsza Matka, tak i my powierzamy Ci, Święty Józefie, serca, dusze i całe nasze życie. Pragniemy przejść przez ziemię u Twego boku, aby razem z Tobą wejść do Niebieskiej Ojczyzny i stać się jedną Rodziną - Rodziną naszego Ojca Niebieskiego, w którym wszyscy będziemy błogosławieni.

wstecz

Rodzina Świętego Józefa 1998-2014 - wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Ta strona wykorzystuje pliki cookies