Zamyślenie o świętym Józefie
6 listopad 2019

Archiwum Słowa Życia

„Kielich mój pić będziecie” (Mt 20, 23).

Słowo Życia

Czerwiec, miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Panu Jezusa, jest czasem kontemplacji przebitego przez grzeszników Serca. Rana Boku Jezusowego jest jedną z pięciu, jakie Chrystus Zmartwychwstały ukazuje swoim uczniom (por. J 20, 27). [...]

czerwiec 2018

Brat Dominique-Joseph

Więcej

„Niewiasto, oto syn Twój” (J 19, 26)

Słowo Życia

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” (Łk 24, 5-6). Pytanie Anioła rozproszyło smutek kobiet. Zmartwychwstanie jest tajemnicą życia, dlatego to właśnie kobiety przenikają ją jako pierwsze. [...]

maj 2018

Brat Dominique-Joseph

Więcej

„Wywiedzie mnie na światło, będę oglądał zbawcze Jego dzieła” (Mi 7, 9)

Słowo Życia

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja! „Zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem” (1 Kor 15, 4). Stosownie do zapowiedzi proroków, życie odniosło triumf nad śmiercią, a człowiek, dzięki posłuszeństwu Syna, został uwolniony z grzechu. [...]

kwiecień 2018

Brat Dominique-Joseph

Więcej

„Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego” (Dz 14, 22)

Słowo Życia

W tym roku marzec kończy się Triduum Paschalnym stanowiącym szczyt Wielkiego Postu. Widok Jezusa na krzyżu zawsze jest przerażający, wręcz szokujący. Rany Ukrzyżowanego skłaniają do refleksji nad naszym ludzkim cierpieniem, postrzeganym jako absurdalne a zarazem nieuchronne. [...]

marzec 2018

Brat Dominique-Joseph

Więcej

„Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania” (Mt 19, 17)

Słowo Życia

Syszymy często, że chrześcijan powinien być hojny. Ale co to właściwie oznacza? Chodzi o postawę serca, która prowadzi do oddania się Bogu. Jednak rzadkie jest całkowite ofiarowanie się Najwyższemu, gdyż wymaga to ogromnej ufności. [...]

luty 2018

Brat Dominique-Joseph

Więcej

„Za łaską Boga jestem tym, czym jestem” (1 Kor 15, 10)

Słowo Życia

„Człowiek jest tylko tym, czym siebie uczyni” oświadczył Jean-Paul Sartre (Egzystencjalizm jest humanizmem, 1945). Egzystencjalizm rozwijał się na fali ogłoszonej przez Nietzschego „śmierci Boga”. Konsekwencją tego tragicznego manifestu było zredukowanie prawa naturalnego do produktu kultury, a ładu społecznego do systemu wartości narzucanego przez grupę dominującą. [...]

styczeń 2018

Brat Dominique-Joseph

Więcej

„Dusza moja pożąda Ciebie w nocy” (Iz 26, 9)

Słowo Życia

Współczesny świat podstępnie skłania do banalizowania postaci Chrystusa. Niektórzy postrzegają Go jako fundatora jednej z wielu religii, wybitnego filozofa, niezrównanego mędrca, człowieka miłosiernego i natchnionego. Używają różnych tytułów mających oddać Mu hołd, jednak pomijają to, co zasadnicze: Jezus jest Odkupicielem i prawdziwym Bogiem, dokonującym rzeczy nowej (por. Iz 43, 19). [...]

grudzień 2017

Brat Dominique-Joseph

Więcej

„Zalecam, by odprawiane były prośby, modlitwy, wspólne błagania” (1 Tym 2, 1).

Słowo Życia

Tymoteusz był towarzyszem Pawła i asystował Mu w wielu podróżach. W jednym z listów Apostoł narodów udziela młodzieńcowi rad odnoszących się do właściwego funkcjonowania wspólnoty. Zachęca szczególnie do modlitwy wstawienniczej: [...]

listopad 2017

Brat Dominique-Joseph

Więcej

„Wąska jest droga” (por. Mt 7, 14)

Słowo Życia

Światło Objawienia jest dostępne dla każdego człowieka. Jednak większość tych, którzy je przyjmują, przykazania miłości praktykują zazwyczaj w sposób powierzchowny. Można odnieść wrażenie, że główny cel życia chrześcijańskiego miałby polegać na kompromisowym przystosowaniu witalnej mocy Słowa i siły sakramentów do ulotnych idei czasów współczesnych oraz do kruchości naszych postanowień. [...]

październik 2017

Brat Dominique-Joseph

Więcej

Rodzina Świętego Józefa 1998-2016 - wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Ta strona wykorzystuje pliki cookies