Zamyślenie o świętym Józefie
24 styczeń 2018

Archiwum Słowa Życia

„Za łaską Boga jestem tym, czym jestem” (1 Kor 15, 10)

Słowo Życia

„Człowiek jest tylko tym, czym siebie uczyni” oświadczył Jean-Paul Sartre (Egzystencjalizm jest humanizmem, 1945). Egzystencjalizm rozwijał się na fali ogłoszonej przez Nietzschego „śmierci Boga”. Konsekwencją tego tragicznego manifestu było zredukowanie prawa naturalnego do produktu kultury, a ładu społecznego do systemu wartości narzucanego przez grupę dominującą. [...]

styczeń 2018

Brat Dominique-Joseph

Więcej

„Dusza moja pożąda Ciebie w nocy” (Iz 26, 9)

Słowo Życia

Współczesny świat podstępnie skłania do banalizowania postaci Chrystusa. Niektórzy postrzegają Go jako fundatora jednej z wielu religii, wybitnego filozofa, niezrównanego mędrca, człowieka miłosiernego i natchnionego. Używają różnych tytułów mających oddać Mu hołd, jednak pomijają to, co zasadnicze: Jezus jest Odkupicielem i prawdziwym Bogiem, dokonującym rzeczy nowej (por. Iz 43, 19). [...]

grudzień 2017

Brat Dominique-Joseph

Więcej

„Zalecam, by odprawiane były prośby, modlitwy, wspólne błagania” (1 Tym 2, 1).

Słowo Życia

Tymoteusz był towarzyszem Pawła i asystował Mu w wielu podróżach. W jednym z listów Apostoł narodów udziela młodzieńcowi rad odnoszących się do właściwego funkcjonowania wspólnoty. Zachęca szczególnie do modlitwy wstawienniczej: [...]

listopad 2017

Brat Dominique-Joseph

Więcej

„Wąska jest droga” (por. Mt 7, 14)

Słowo Życia

Światło Objawienia jest dostępne dla każdego człowieka. Jednak większość tych, którzy je przyjmują, przykazania miłości praktykują zazwyczaj w sposób powierzchowny. Można odnieść wrażenie, że główny cel życia chrześcijańskiego miałby polegać na kompromisowym przystosowaniu witalnej mocy Słowa i siły sakramentów do ulotnych idei czasów współczesnych oraz do kruchości naszych postanowień. [...]

październik 2017

Brat Dominique-Joseph

Więcej

Rodzina Świętego Józefa 1998-2016 - wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Ta strona wykorzystuje pliki cookies